Altanprocessen

Inden du går i gang med en altan proces, kan du med fordel læse mere om hvordan en typisk altanproces foregår med BYALTAN.

Faser i altanprocessen

Der er 5 faser i en typisk altan proces. Den fase hvor du skal være mest aktiv er den første fase. Herefter tager BYALTAN over indtil du er nået det sjette punkt: Altanejer. Altanprocessens faser er:

1. Tilbud >>  2. Projektering >>  3. Produktion >> 4. Montering >>  5. Aflevering >> 6. Altanejer

1. Tilbudsfasen

For at kunne give dig et uforpligtende tilbud på altaner til netop din ejendom, har vi brug for sammen at besigtige din ejendom og gennemgå dine ønsker angående altanstørrelse, materialer, placering mv.

Da vi har mange års erfaring med opsætning af altaner, har vi et stort kendskab til de forskellige ejendomstyper samt din kommunes krav og regler ved opsætning af altaner. Det indledende møde vil derfor hurtigt give os et billede af de muligheder/ begrænsninger bygningen har, samt de arkitektoniske hensyn vi skal tage, for at forskønne jeres bygning og hermed skabe merværdi for dig som ejer/andelshaver.

Tilbuddet udfærdiges herefter af BYALTAN og sendes til dit altanudvalg. Vi tilbyder at afholde et informationsmøde, hvor vi kort gennemgår tilbuddet og hvor alle beboerne får mulighed for at stille spørgmål. Vælger I at gå videre med os, udarbejder vi en tidsplan og en vejledning over, hvad der efterfølgende kommer til at ske og opgaven går nu videre til selve projekteringsfasen.

2. Projekteringsfasen

Når kontrakten er godkendt i foreningen og underskrevet, arbejder BYALTAN på at få den endelige byggetilladelse fra din kommune. Kommunen kontaktes af 2 omgange. BYALTAN får udarbejdet:

 • Tegninger af bygningen, som viser hvor mange altaner der skal bygges, hvor de sidder, hvordan de ser ud mm.  Dette arbejde bliver udført af arkitekter.

Når de er færdige sendes de til kommunen tilgodkendelse. Når vi modtager en godkendelse af disse tegninger kan vi gå videre med at lave de tekniske beregninger og hermed de sidste tegninger til kommunen.

 • Udfra tegningerne, dit altanvalg mm. laver ingeniørerne de statiske beregninger, som skal sikrer, at de sikkerhedsmæssige krav opfyldes. Disse udregner sendes videre til kommune til godkendelse.

Først når kommunen har godkendt de statiske beregninger på baggrund af tegningerne, kan kommunen give den endelige byggetilladelse. I denne process gør vi naturligvis, hvad vi kan, for hurtigst muligt at få den endelige byggetilladelse i hus. Vi er derfor i løbende dialog med kommunen. Du vil skriftligt få besked når vi modtager byggetilladelsen. Vi er nu klar til at påbegynde næste fase: Produktionen af din altan

3. Produktionsfasen – din altan produceres

Med byggetilladelsen i hus begynder vi at fremstille din altan, døre mm bestilles.Til at udføre disse opgaver benytter vi kun danske producenter, som vi ved kan levere en høj kvalitet og som grafisk ligger i nærheden af København. Dette medfører, at vi kan agere hurtigt, og ikke spilder tiden med at vente på en levering, der f.eks. kommer fra udlandet.

Til alle underenterprenører stiller vi krav om gensidig sikkerhedsstillelse og garantiforpligelse i forhold til forældelsesloven.

4. Monteringsfasen

Inden vi påbegynder monteringsarbejdet af din altan, holder vi et kort informationsmøde for altanudvalget. Her vil vi gennemgå opstarten af projektet, selve forløbet og udvalget vil blive gjort opmærksomme på, hvilke arealer der bliver inddraget til maskiner mm. Herefter sker der følgende:

 • Arbejdsarealet etableres og materialer leveres
 • Monteringen går i gang og typisk uden hjælp af stilladser men med lifte/arbejdsplatform som hæves i vejret. Platformen flyttes fra opgang til opgang og du undgår herved at få generet dit udsyn i mange uger.
 • Ved nyetablering af altaner nedbrydes det murværk (brystningen) som sidder umiddelbart under det eksisterende vindue, og som skal skal udgøre dørhullet til din kommende altandør.
 • Når vi udtager det eksistende vindue bliver dit nye dørparti monteret med det samme. Der vil være larm, og vi vil støve i denne fase, men du er naturligvis blevet varslet inden arbejdet påbegyndes.
 • Vi går nu i gang med montagen af altanens bærende dele i ejendommens facade, så bundkonstruktionen kan monsteres. Herefter fastgøres og boltes altanens rækværk og bund.
 • Parallelt med montagen af altanen foretages en række arbejdsopgaver, der har til formål, at sikre en elegant overgang mellem bolig og altan. Indvendige afslutninger omhandler reparation af overgangen mellem det gamle gulv i din lejlighed og den nye altandør samt genetablering af sider (lysninger).
 • Til sidst monteres håndlisterne øverst på rækværket samt trægulv som er en væsentlig og vigtig finish, før din altan er klar til brug.

Det tager ca. en lille uge at montere en altan, hvoraf under 10% af tiden foregår inde fra din lejlighed. Vi sørger for, at du bliver varslet og informeret, inden vi når til netop din altan. På den måde kan du planlægge det efterfølgende arbejde, du måtte have, efter vi har monteret din nye altan.

5. Afleveringsfasen

Din altan er færdig og klar til brug, men inden vi siger tak for denne gang og tillykke med din nye altan, så afholdes der en afleveringsforretning. Her vil BYALTAN udlevere følgende:

 • Afleveringsprotokol
 • Kvalitetssikringsmateriale
 • Vedligeholdelsesplan

Her gennemgår vi sammen alle altanerne for eventuelle fejl og mangler. Først når disse er udbedret fra vores side, afsluttes altanprojektet.

6. Altanejer

Et nyt kapitel starter for dig som altanejer. Du kan nu stille bord og stole ud og nyde din lejlighed og dit nye udeareal på en helt anden måde.